dilluns, 26 de juny de 2017

Avantatges de l'ús del cinema com a recurs educatiu

Destaquem alguns avantatges que podrien ser de gran importància per a l'educador.

a) Aprenentatge durador: Ens referim al fet que si usem imatges i sons que reflectisquen d'una manera fidel la realitat que volem estudiar, el record dels mateixos segueix llarg temps en la memòria. La famosa frase que diu "una imatge val més que mil paraules" se sustenta en els resultats de diferents recerques realitzades pels psicòlegs relacionats amb els processos memorístics a través de les imatges i el so.

b) Atracció per a l'alumnat: Actualment, molts joves dediquen part del seu temps lliure a anar al cinema per a veure les seues pel·lícules favorites.
El llenguatge cinematogràfic, on es barregen converses dels personatges, amb pensaments, música, imatge, en temps i espais propis, aconsegueix enganxar a l'espectador, just el que el docent vol aconseguir en classe quan desenvolupa algun tema.

c) Interdisciplinarietat: Aquest apartat enganxa amb l'anterior. Entre els camps que influeixen ens trobem amb les ciències que toquen la realitat social, tals com són la psicologia, la sociologia, la filosofia o l'antropologia. Aquest efecte d'integració de sabers ens possibilita tindre accés al coneixement de la societat entesa íntegrament.


Font: GUICHOT, V. "El cine como recurso metodológico en la docencia de historia de la educación." Cuadernos de Historia de la Educación 7 (2010): 39-49